I Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Brzezna 2015

Trzysta sześćdziesiąt dziewcząt i chłopców wzięło udział w I Turnieju Halowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych „Brzezna 2015”.