Pierwszym samochodem jest MAN posiadający oznaczenie GBA 2,5/16 typ 005.

Posiada:

- zbiornik wody o pojemnosci 2500 l

- autopompe o wydajności 1600 l/min

- szybkie natarcie o długości 50m

- działko-wodno pianowe o wydajności kompatybilnej z autopompą

Jego wyposażenie stanowi:

- zestaw ratownictwa technicznego

- 2 pompy szlamowe

- agregat prądotwórczy

- drabine D10W

- zestaw PSP R1 oraz nosze typu "deska"

- 2 aparaty ODO

- 2 piły spalinowe do drewna

- piłe spalinową do betonu i stali

- narzedzia ratownicze i pozarowe

- komplet armatury pożarniczej

 

Jest autem do większości wyjazdów ratowniczych. Posiada zbiornik do przewozu wody pitnej.