Przewodniczacy: Adam Tokarczyk

Sekretarz: Łukasz Tokarczyk

Członek: Ewa Jaworska