Podsumowanie Zarządu 2016-2020

12.03.2021

Zarząd podsumował kadencję 2016-2020. Podczas walnego zebrania sprawozdanie z działalności kadencyjnej przedstawił Kazimierz Gizicki prezes od 2016-2020. W swoim sprawozdaniu podkreślił milowy krok jaki udało się wraz z Zarządem przekroczyć w ostatnich latach. Decyzje podejmowane w ostatniej kadencji były jednomyślne. Ogólna wartość pozyskanych środków to blisko pół miliona złotych.Udało się dokończyć termomodernizację budynku Domu Strażaka w Przysietnicy , zakupić samochód Nissan,Quada oraz sprzęt ochrony osobistej strażaka.

Autor: cms085943 |