Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

11.03.2021

Minęła kadencja Zarządu w latach 2016-2020. Podczas Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się 27.02.2021 Zarząd złożył sprawozdanie z działalności za którą otrzymał absolutorium. Następnie wybrano nowy Zarząd w osobach Marek Padula -prezes, Damian Pustułka-wiceprezes, Bogdan Ogorzały- Naczelnik, Kazimierz Dorula zastępca naczelnika, Wacław Majerski -sekretarz, Stanisław Gizicki-skarbnik, członkowie zarządu Edward Stawiarski, Kazimierz Gizicki, Tadeusz Dorula.

Autor: cms085943 |