Walne Zebranie Sprawozdawcze

24.01.2018

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2017 rok.

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze odbyło się 20.01.2018 roku w budynku Domu Strażaka w Przysietnicy na którym zgromadzili się druhowie strażacy jak również zaproszeni goście burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, zastępca komendanta PSP w Nowym Sączu Bogdan Gomulak, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSPRP w Starym Sączu Antoni Piętka, komendant Zarządu Miejsko-Gminnego OSPRP w Starym Sączu Paweł Banach. Sprawozdania przedstawiał prezes Kazimierz Gizicki, naczelnik Bogdan Ogorzały, skarbnik Stanisław Gizicki jak również sprawozdanie komisji Rewizyjnej przedstawił sekretarz Łukasz Tokarczyk. Walne przyjęło uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi oraz przyjęciu planu budżetu i planu działalności i uchwałę o nadaniu godności członków honorowych druhom Kazimierz Ptaśnik, Henryk Kozioł i Tadeusz Kapuła.

 

 

Sprawozdanie prezesa 2017

 

Autor: cms085943 | 

Galeria zdjęć

IMG_1192 (2).JPG
IMG_1170 (2).JPG
IMG_1179 (2).JPG