Podsumowanie Zarządu 2016-2020

Zarząd podsumował kadencję 2016-2020. Podczas walnego zebrania sprawozdanie z działalności kadencyjnej przedstawił Kazimierz Gizicki prezes od 2016-2020. W swoim sprawozdaniu podkreślił milowy krok jaki udało się wraz z Zarządem przekroczyć w ostatnich latach. Decyzje podejmowane w ostatniej kadencji były jednomyślne. Ogólna wartość pozyskanych środków to blisko pół miliona złotych.Udało się dokończyć termomodernizację budynku Domu Strażaka w Przysietnicy , zakupić samochód Nissan,Quada oraz sprzęt ochrony osobistej strażaka.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Minęła kadencja Zarządu w latach 2016-2020. Podczas Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się 27.02.2021 Zarząd złożył sprawozdanie z działalności za którą otrzymał absolutorium. Następnie wybrano nowy Zarząd w osobach Marek Padula -prezes, Damian Pustułka-wiceprezes, Bogdan Ogorzały- Naczelnik, Kazimierz Dorula zastępca naczelnika, Wacław Majerski -sekretarz, Stanisław Gizicki-skarbnik, członkowie zarządu Edward Stawiarski, Kazimierz Gizicki, Tadeusz Dorula.
Obfite opady deszczu

W lipcu 2020 miały miejsce obfite opady deszczu, które spowodowały duże straty w infrastrukturze drogowej naszej miejscowości. Również ucierpiał nasz budynek, który został zalany spływającym wodą z pobliskich wzniesień.
Zakup Quada do celów ratowniczych

w październiku 2020 zakupiliśmy quada, który będzie służył jednostce do celów ratowniczych, poszukiwawczych i ratownictwa górskiego. Koszt zakupu to 25 tyś złotych.
Walne Zebranie Sprawozdwcze za 2019 rok

Za nami czwarty rok działania Zarządu w obecnej kadencji. W sobotę 25 stycznia podsumowaliśmy rok 2019, który był dobrym rokiem dla naszej jednostki. W zebraniu brali udział goście burmistrz Jacek Lelek, druhowie prezesi Antoni Piętka, Władysław Gancarczyk, Roman Jop, komendant Paweł Banach, radna Rady Miejskiej Zofia Golonka,sołtys Bożena Ogorzały.
Zlot młodzieży z MDP

Sierpień 2019- odbył się II Gminny Rajd MDP z terenu naszej gminy. 10 sekcji z 7 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych spotkało się u stóp Góry Miejskiej w Starym Sączu. Spotkanie było okazją do świetnej zabawy w gronie kolegów z MDP.
Gminne zawody sportowo-Pozarnicze w Cyganowicach

Sobota 22 czerwca, była dniem zmagań 13 drużyn na zawodach w Cyganowicach. Nasi chłopcy zajęli czwarte miejsce.
Gminny Dzień Strażaka

W dniu 26 maja uczestniczyliśmy w obchodach Gminnego Dnia Strażaka w Starym Sączu.
Walne Zebranie Sprawozdawcze

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2017 rok.
Dziewczyny najlepsze w powiecie

Dziewczęca drużyna z naszej jednostki Mistrzem Powiatu w zwodach sportowo-pożarniczych w Podegrodziu.

Galeria zdjęć

P1110322.JPG